Paşayakov

Paşayakov

Paşayakov ismi burada daha önce bulunan Hükümet Konağı’ndan gelmektedir. Yani Paşa Konağı anlamını taşır.
Mısır’dan gelen Halil Tevfik Bey’in iki oğlu vardır. Bir tanesi hanın şu anki sahibi Dr. Cevahiri’ nin dedesi Hacı Hafız Mehmet Efendi, ikinci oğlu ise Bakırcı Mahmut Bey’ dir. 1840 yıllarına kadar burada bulunan Hükümet Konağı yanmıştır. Yeni Hükümet Konağı yapılınca da bu arazi satılmış, Hacı Hafız Mehmet Efendi bu araziyi satın alarak Paşayakov Yahuthanesi’ ni yapmıştır. Paşayakov ismi burada daha önce bulunan Hükümet Konağı’ ndan gelmektedir. Yani Paşa Konağı anlamını taşır.

45 haneli olan Paşayakov Yahuthanesi kalın duvarlar arasında, iki kapılı, iki katlı bir yermiş. Eskiden Getto kabul edilen bu yerde, kalın duvarlar arasında sadece Museviler otururmuş. Tuvalet, banyo, çamaşırlık ortak olduğu için alt katlar yemek odası, mutfak, oturma odası gibi kullanılırmış. Yani alt ve üst tek haneye verilirmiş.

Uzun yıllar Paşayakov Yahuthanesi ismi muhafaza edilmiş. 1950 lerden sonra Museviler gitmiş, Romanlar buraya yerleşmiş. Zamanla bina yıpranmasına rağmen imar durumu olmadığı için bir şey yapılamamış. 1970 yıllarında tamamen boşaltılarak işyeri haline getirilmeye çalışılmış. 1972-73 lerde alt ve üst katlar ayrı ayrı kiraya verilmeye başlanmış. 1990 yıllarına kadar ayakkabıcılar çalışmış. Ayakkabıcılar sitesi kurulup ayakkabıcılar burayı terk edince de yerine fotoğraflardaki esnaf ve kişiler yerleşmiş.

Eskiden Museviler yaşarken aylık kiralar 2,5-4 liraymış. Burada yaşayanlar aylık kirayı toplu veremedikleri için haftalık öderlermiş. O zamandan bugüne bu mekânda haftadan haftaya kira toplama usulü hala devam etmektedir